Zorgplicht

 

Gebouweigenaren zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers van het pand en de mensen die eraan werken. Achter deze zorgplicht gaat een groeiend aantal wetten schuil met verplichte maatregelen (technisch of organisatorisch), inspecties, keuringen en rapportages die al dan niet op de locatie aanwezig moeten zijn. 

 

Een goede invulling van de zorgplicht en 'in compliance zijn' is extra van belang voor gebouweigenaren in de (semi) publieke sector. Iedereen in Nederland wordt geacht de wetten te volgen en publieke organisaties hebben hierin een extra verantwoordelijkheid. Daarbij staan de gebouwen in de publieke belangstelling en kan het niet naleven van de wet maatschappelijke en politieke consequenties hebben.

 

In 2022 stond dit punt op de agenda van het netwerk onderhoudsmanagement om te bespreken, maar helaas is het er vanaf gevallen. Niet getreurd. We duiken er in deze sessie alsnog in.   

Wat halen?

Concrete voorbeelden en tips hoe vorm en inhoud te gegeven aan de zorgplicht.

Wat brengen?

Eigen vragen, tips en tricks

Hoe?

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden bespreken we de ins en outs van de zorgplicht.

Met wie?

Dat doen we met:

  • Johan Smit, principal consultant bij Helix Advies
  • Astrid Weber, Vastgoed beheerder bij gemeente Hellevoetsluis
  • een school
  • Saskia Schouten, programmamaker bij Bouwstenen (gespreksleider)
Johan Smit
Astrid Knegt Weber
Saskia Schouten

Meer informatie

  • Netwerk: Onderhoudsmanagement
  • Artikel: Gebouwenbeheer, wet- en regelgeving en zorgplicht (Ortean, 11 juli 2022)
  • Bericht: Meer risico's  vragen aandacht (Bouwstenen, 6 oktober 2020)