Verantwoorden op duurzaamheid Uitreiking prijs 2022

In april 2021 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel goedgekeurd waarin grote organisaties vanaf boekjaar 2025 verplicht zijn te rapporteren over hun sociaal en ecologisch handelen. Hiervoor is een European Sustainability Reporting Standaards uitgebracht met een classificatiesysteem (de EU-Taxonomie). De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft deze EU-Taxonomie vertaald naar de Nederlandse bouw- en vastgoedsector. 

 

Bij Bouwstenen-verband hebben we een handreiking opgesteld voor een indeling van de paragraaf kapitaalgoederen in de gemeentelijke jaarverslagen. Die geldt als beoordelingskader voor de jaarlijkse prijs die we geven aan gemeente die het beste zicht geeft op haar maatschappelijk vastgoed. Vraag is of we daar gezien de nieuwe regels uit Europa ook meer informatie over de duurzaamheid van de vastgoedportefeuille moeten geven.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

In 2023 hebben we deze nieuwe regels uit Europa op de agenda gehad. Helaas hadden we steeds te weinig tijd en houvast om antwoord te geven op bovengenoemde vraag. Daar willen we vandaag verandering inbrengen.

Doel?

Doel van de sessie is meer inzicht te krijgen wat vanuit Europa op ons af komt om daarbij in ons (ontwikkel)werk op aan te kunnen sluiten.

Wat halen?

Informatie, richting en wat praktisch houvast

Wat brengen?

Ideeën voor vertaling naar het werk in het maatschappelijk vastgoed.

Hoe?

Via een intro en een paar korte toelichtingen (wat komt er op ons af en hoe vertalen beleggers en grote organisaties dat). Vraaggesprek met professionals aan tafel en in de zaal over wat we daarvan kunnen leren en meenemen naar ons eigen werk.

Met wie?

Paul Mooij

Paul Mooij

Strategisch financieel adviseur en investeringsspecialist - Amsterdam

Martin Mooij

Martin Mooij

Dutch Green Building Councel

Patrick Snijders

Patrick Snijders

Registeraccountant bij Eshuis

Meer informatie?