Transitie in de praktijk

 

Transitie in de (jeugd)zorg, transitie in het onderwijs, transformatie in het sociale domein, energietransitie, transformatie van gebouwen, de verkoop van maatschappelijk vastgoed aan bewoners collectieven en de nieuwe omgevingswet. We staan bol van verlangen naar verandering, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

 

We merkten dat tijdens diverse gesprekken rond de Agenda Maatschappelijk Vastgoed en het Deltaplan Scholen. We staan met het ene been in de oude, bekende, sectorale, top down georganiseerde wereld en met het andere been proberen we een stapje buiten de eigen taak(organisatie) te zetten om de gewenste doelen te halen en met vastgoed en afspraken te faciliteren. Hoe komen we daaruit en geven we vorm en inhoud aan de gewenste transities.

Wat halen?

Inspiratie en inzicht in wat transitie vraagt van mensen en organisaties

Wat brengen?

Succesvolle interventies en ervaring met transities en vertaling daarvan naar de toekomstige ruimtebehoefte

Hoe?

Transitiedenker en doener Harry te Riele leidt de sessie in met wat een transitie van mensen vraagt. Twee ervaren veranderaars reflecteren daarop vanuit hun eigen praktijk en de vertaling daarvan naar huisvesting en vastgoed.  Daarna verzamelen we meer succesvolle interventies uit de praktijk die inspireren en een voorbeeld voor anderen kunnen zijn. Zijn er haakje om in 2023 en verder op door te bouwen?

Met wie?

  • Harry te Riele, zelfstandig adviseur, entrepreneur, onderzoeker, schrijver, columnist en visualisator
  • Job Meuter, onderwijskundig leider Cluster Techniek aan Het VISTA college
  • Ingrid Rebel, coordinator Radicale vernieuwing Jeugdzorg
  • Yvonne Janse, senior adviseur bij Aestate (gespreksleider)
Harry te Riele
Job Meuter
Ingrid Rebel
Yvonne Janse

Meer informatie

  • Artikel: Het burgerberaad voorbij (Harry te Riele, uit de publicatie Energie+, oktober 2022)
  • Artikel: Vastgoed van samen in tijden van transitie (uit de publicatie Maatschappelijk vastgoed van waarde - Bouwstenen, 2015)
  • Column: Kinderen hebben een leerrecht, geen aanwezigheidsplicht 
  • Blog: Verschil tussen transitie en transformatie (Hulstein Consultancy)
  • Artikel: Radicale vernieuwing jeugdzorg (LOC-Zorg & Zeggenschap, herfst 2022)
  • Manifest: Geef kinderen hun vrijheid terug (Radicale vernieuwing jeugdzorg, maart 2022)