Waardewiel (schematisch) - BouwstenenSturen op waarden 

Bij maatschappelijke voorzieningen en vastgoed gaat het per definitie om het realiseren van maatschappelijke doelen. De bouw, het onderhoud en de vernieuwing vinden plaats in een publiek debat. Dat debat kan gaan over sociale of fysieke doelen, maar ook over hoe de overheid omgaat met burgers. Dat maakt dit vastgoed bijzonder en vastgoedsturing extra complex. 

Wat hebben we in 2023 gedaan? 

In het kader van ons ontwikkelwerk “Van beleid naar ruimte" hebben we gekeken hoe de Sustainable Development Goals in de praktijk worden vertaald naar houvast voor vastgoedsturing in de publieke sector. Ook hebben we gekeken of en in hoeverre de GPR (instrument voor sturing op operationeel niveau) en de NEN 8026 (instrument voor sturing op tactisch niveau) daarbij aansluiten. Een en ander hebben we verwerkt in een waarde wiel waarin ook de relatie is gelegd met People, Planet, Profit.

Doel van de sessie

Inzicht en houvast in waardesturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau en je eigen rol daarin. 

Wat halen?

Overzicht in de mogelijkheden, de stand van zaken, voorbeelden en praktisch houvast.

Wat brengen?

Eigen kennis, ervaring en voorbeelden.

Hoe?

Korte presentatie van de SDG’s, de doelen waar in de praktijk op wordt gestuurd en de instrumenten die hiervoor kunnen worden gebruikt. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over hetgeen we kunnen doen om meer integraal op waarde te sturen, bijvoorbeeld via organisatorische maatregelen, het gebruik van systemen of de begrotings- en verantwoordingscyclus.

Met wie?

Attie Dijkstra

Attie Dijkstra

Beleidscoördinator Vastgoed - Gemeente Rotterdam

Wicher Schönau

Wicher Schönau

Partner - Twynstra Gudde

Johan Smit

Johan Smit

Helix en NEN 8026

Meer informatie