Organisatie beleidsintegratie

 

De gemeente Utrecht wil de komende jaren binnen de huidige contouren van de stad een stad zo groot als Zwolle erbij bouwen. Om dit gebalanceerd te doen heeft de gemeente een speciaal team opgericht dat ervoor moet zorgen dat de sociaal economische vraagstukken van de stad naar ruimte worden vertaald. Deze afdeling heet Bouwen aan Sociaal, hoe mooi is dat. Souhail Chaghouani mag samen met een team sociale architecten vorm en inhoud geven aan deze opdracht.

 

De opgave van dit team is niet eenvoudig want de governance en bekostiging van maatschappelijke voorzieningen zijn nogal sectoraal georganiseerd. Utrecht heeft, zoals veel andere gemeenten, een dienst maatschappelijke ontwikkelingen. Daar werken specialisten die plannen maken voor bijvoorbeeld onderwijs, sport en energie. Maar ook heeft Utrecht een ruimtelijke afdeling die plannen maakt voor gebiedsontwikkelingen en maatschappelijk vastgoed. Goede afstemming tussen de twee afdelingen, de samenleving, politiek en bestuur is hierbij van belang.

 

In 2022 hebben we in Bouwstenen-verband gewerkt aan vraagstukken van beleid naar ruimte, integrale planvorming en de organisatie van beleidsintegratie. De snoepjes en de inzichten daarvan delen we graag tijdens deze sessie.

 
 

Wat halen?

Inspiratie! Voorbeelden hoe het anders kan.

Wat brengen?

Reflectie op de verhalen en ervaring met de kansen en belemmeringen voor beleidsintegratie.

Hoe?

Tijdens deze sessie vertelt Utrecht waarom en hoe ze intern zijn georganiseerd om te komen tot een slimme ruimtelijke inrichting waarbij meerdere sociale en fysieke doelen kunnen worden gerealiseerd. Zwolle vertelt wat en waarom het bij hun anders is geregeld. Samen met een specialist op het gebied van beleidsintegratie kijken we wat we hiervan kunnen leren en meenemen naar 2023.

Met wie?

We doen dat met:

  • Souhail Chaghouani, manager Bouwen aan Sociaal bij gemeente Utrecht
  • Daphne de Vries, programmamanager maatschappelijke voorzieningen bij gemeente Zwolle
  • Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de VU
  • Wicher Schönau, partner Huisvesting, Vastgoed en Facility management bij Twynstra Gudde
Souhail Chaghouani
Daphne de Vries
Duco Bannink
Wicher Schönau

Meer informatie

  • Bericht: Voorzieningen voor iedereen, over Zwolle (Bouwstenen, 13 april 2022)
  • Ontwikkelwerk: van Beleid naar Ruimte
  • Bericht: recensie boek Besturen zonder wij, van Duco Bannink (Bouwstenen, 11 augustus 2022)
  • Bericht: Recensie van het boek over de effecten van beleidsintegratie (Bouwstenen, 7 maart 2022)