Challenge: betere scholen

Image
uitwerking case (Atelier Groenblauw, mei 2022)

 

Bij de aanpak van scholen gebruiken we vaak de bekostiging als kader. Maar wat als we het beleid als uitgangspunt nemen? Denk aan beleid rond beter onderwijs, meer gezondheid en biodiversiteit en aan klimaatadaptatie. Hoe vertaal je dat naar ruimte?

 

In 2022 hebben we met steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie een case in Delft uitgewerkt. De resultaten hieruit hebben we breed gedeeld. Tijdens deze sessie bespreken we wat er (nog meer) kan.

Wat halen?

Inspiratie voor de aanpak van de eigen gebouwen. Dat kan een school zijn, maar ook een sportaccommodatie, buurthuis of theater.

Wat brengen?

Eigen ervaring, inzichten en ideeën over de realisatie van (nog) meer beleidsdoelen op één locatie.

Hoe?

In een korte presentatie vertelt Hiltrud over haar ontwerp en Diny en Mark wat het heeft opgeleverd. Welke inzichten ze hebben opgedaan en hoe verder. Daarna gaan Rob en de deelnemers van deze sessie de inzichten verrijken met hun eigen ervaring en inzichten. Kan het ontwerp (ook vanuit andere perspectieven en beleidsthema's) nog beter? En het vervolg nog slimmer aangepakt?  

Met wie?

  • Hiltrud Pötz, oprichter en eigenaar van Atelier GroenBlauw
  • Diny Tubbing, stadsecoloog en beleidsadviseur bij gemeente Delft
  • Mark Jongerius, adviseur maatschappelijke voorzieningen bij gemeente Delft
  • Rob van der Westen, beleidsadviseur huisvesting bij SPO Utrecht
  • Jan Kuiper, wethouder bij gemeente Wijk bij Duurstede
  • Ingrid de Moel, gespreksleider
Hiltrud Potz 400x600
Diny Tubbing
Rob van der Westen
Jan Kuiper
Ingrid de Moel

Meer informatie

  • Ontwikkelwerk: van Beleid naar Ruimte
  • Bericht: Veel ambities, één school (Bouwstenen, 2 augustus 2022)
  • Artikel: Scholentour ikv scholen van de toekomst (Schoolfacilities, 2018)