BBroedplaats Tugelaroedplaatsen 

Om de Sustainable Development Goals te realiseren hebben we plekken nodig waar we nieuwe wielen kunnen uitvinden. Waar we kunnen broeden op nieuwe oplossingen. Met ruimte om af te wijken van bestaande regels en systemen. Dat schuurt per definitie met bestaande systemen. Deze plekken zijn er juist om te ontdekken waar het schuurt en hoe het systeem aan te passen.

 

Diverse gemeenten hebben een broedplaatsenbeleid. Vaak zijn die bedoeld voor activiteiten rond kunst en cultuur. In deze tijd hebben we ook behoefte aan andere broedplaatsen, bijvoorbeeld gericht op andere vormen van wonen en werken of op een meer circulaire economie.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

In 2023 hebben we ons met het netwerk Makelen & schakelen verdiept in de praktijk van broedplaatsen. Broedplaatsen als instrument voor bottom up (gebieds) ontwikkeling. Plekken waar mensen samen dingen uitvinden, doen en/of in elkaar knutselen. Met het netwerk Juridische zaken hebben we gesproken over een case rond een broedplaats gericht op de circulaire economie.

Wat halen?

Beeld van ervaring elders. Wat wel of juist niet werkt. Waar loop je tegenaan? Wat vraagt het van ons om ruimte te bieden aan nieuwe (circulaire) broedplaatsen.

Wat brengen?

Eigen ervaring, vragen en oplossingen.

Hoe?

Broedplaatsen zijn er in vele vormen en gedaanten. We laten er een paar zien en gaan kort in op de zoektocht van een gemeente om te komen tot broedplaatsen ten behoeve van de circulaire economie. Daarna verkennen we de systeemvraagstukken daar waar het gaat om vastgoed  (omgeving, locaties, verkoop, verhuur, enz.).

Met wie?

Nelly Swijnenburg

Nelly Swijnenburg

Nelly, programmamanager circulariteit bij de gemeente Amersfoort zet zich in deze keistad dagelijks keihard in voor circulaire initiatieven en broedplaatsen. Welke plekken zijn nodig voor de circulaire economie en wat vraagt dat van ons?  

   
   

Meer informatie

  • Webinfo: Broedplaatsen 
  • Artikel: Zes leuke broedplaatsen (Het Parool, oktober 2023)
  • Impressie: Broedplaatsen excursie (Bouwstenen)
  • Onderzoek: Rapport inventarisatie broedplaatsen (gemeente Groningen, juli 2023)
  • Impressie: Gebiedsontwikkeling en opvang vluchtelingen (Bouwstenen)