Begroten en verantwoorden

 

Wie met belastinggeld iets wil realiseren, moet zich publiekelijk verantwoorden. Als het om maatschappelijk vastgoed gaat kan dat beslist beter. Daarbij zou een betere verantwoording kunnen helpen de regering over de streep te helpen om meer in maatschappelijk vastgoed te investeren. Dat staat ook in de rijksbegroting. De regering wil voor ze met het klimaatfonds aan de slag gaat betere afspraken over de verantwoording van deze investering richting parlement en daar kunnen we bij helpen.

 

De commissie die gaat over regels rond de begroting en de verantwoording van gemeenten overweegt het besluit hiervoor (BBV) aan te passen. Afgelopen 2 jaar hebben we diverse gesprekken gevoerd met leden van deze commissie en een voorstel voor verbetering gedaan. Ook hebben we een handreiking gemaakt voor de paragraaf (onderhoud) kapitaalgoederen. En op 8 december 2022 reikt Barbara Joziasse, Algemene Rekenkamer, een prijs uit de gemeente die het beste inzicht geeft in wat er financieel in maatschappelijk vastgoed omgaat en wat er geïnvesteerd wordt.

Wat halen?

Nieuws rond het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor zover relevant voor maatschappelijk vastgoed. Ook voorbeelden en houvast voor goede verantwoording.

Wat brengen?

 
 

Tips en suggesties van en voor de Commissie BBV en elkaar.

Hoe?

Tijdens de sessie wordt je kort bijgepraat over actuele ontwikkelingen en komende veranderingen in de BBV. Daarna gaan we met de commissieleden in gesprek over ons voorstel, wat we kunnen verwachten en waar we samen aan kunnen werken. Ook delen we ervaringen en tips met elkaar.

De commissieleden nemen de resultaten van het gesprek meteen mee naar de commissievergadering die vandaag in Amsterdam plaats vindt. Om daar op tijd te kunnen zijn moeten ze iets voor afloop van de sessie weg. Dan hebben wij nog even om de koers voor het vervolg te bespreken.    

Met wie?

We doen dat met:

  • Joris Modderman, jury en raadslid bij de gemeente Barendrecht,
  • Paul Mooij, jury en strategisch financieel adviseur vastgoed bij de gemeente Amsterdam
  • Rein-Aart van Vugt partner bij Deloitte en lid van de Commissie BBV 
  • Tom van der Lelij, senior adviseur bij het ministerie van BZK en lid van de Commissie BBV 
  • Robert van Twisk, concerncontroller Utrechtse Heuvelrug (gespreksleider)
Joris Modderman
Rein-Aart van Vugt
Tom van der Lelij
Paul Mooij
Robbert van Twisk

Meer informatie

  • Ontwikkelwerk: BBV
  • Bericht: Jury beste begroting maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen, 11 september 2022)
  • Bericht: Over de miljoenennota 2023 (Bouwstenen, 21 september 2022)
  • Onderzoek Argumentenfabriek financiering onderwijshuisvesting (juli 2022)