Innovaties in het onderhoud

Onderhoud van gebouwen is van essentieel belang voor de waarde van het pand en biedt goede aanknopingspunten voor het realiseren van energie-, klimaat- en duurzaamheidsambities. Slim onderhoud en opdrachtgeverschap kunnen het gebruik veraangenamen, doelen haalbaar maken, risico's beperken en forse besparingen opleveren. Wie wil dat nou niet?

 

Ontdek de toekomst van onderhoudsmanagement in deze sessie. Een aantal Bouwstenen-partners deelt  baanbrekende innovaties, die hun nut al hebben bewezen.  

Wat in 2023 gedaan?

Van beleid naar uitvoering is een van de thema’s uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2023. In het netwerk onderhoudsmanagement helpen we elkaar vooruit, soms doen we dat samen met marktpartijen.  

Wat halen?

Kennis van een aantal innovaties in onderhoud van maatschappelijk vastgoed, waarmee in de praktijk al positieve resultaten zijn behaald.

Gedachtewisseling met collega’s die net als jij op zoek zijn naar nieuwe manieren om het werk te doen.

Wat brengen?

Eigen vragen en praktijkvoorbeelden rond het onderhoud. Meedenken met vragen van collega’s.

Hoe?

Onderhoudspartijen geven kort een pitch van ca. 10 minuten over hun innovatieve manier van werken. Aan bod komen:

  • Data Driven Maintenance
  • Duurzame Service Logistiek
    Hoe houd je je gebouw functionerend en krijg je je materialen op tijd aangeleverd, zonder het milieu te belasten met (halfvolle) vrachtwagens of bestelbusjes?
  • Predictive Maintenance
    Op basis van meetdata de levensduur van assets verlengen en noodzakelijke vervangingen vertragen
  • Inspectie met drones
    Sneller, veiliger en efficiënter data over de staat van je gebouwen verzamelen.

Daarna is er ruimte voor vragen en discussie en zoeken we samen naar zaken om op door te bouwen in 2024. 

Met wie?

Frank Immens

Frank Immens

Commercieel Manager - Kuijpers

Karim El-Guallai

Karim El-Guallai

Commercieel Manager - BAM Bouw & Techniek – FM Services

Bart Breedijk

Bart Breedijk

Heijmans Utiliteit

John Ditewig (Planon)

John Ditewig

Business Consultant Vastgoed - Planon