Image

Handige informatie

We hebben steeds meer data tot onze beschikking, maar daarmee nog niet direct betere informatie of meer inzicht en overzicht. Om dat inzicht en overzicht wel te krijgen, zijn afgelopen jaren allerlei dashboards ontwikkeld. Dashboards die de besluitvorming, uitvoering of samenwerking ondersteunen op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Minder rompslomp en meer digitaal zijn twee  belangrijke thema’s uit de Agenda Maatschappelijk vastgoed. In 2023 hebben we de thema’s uitgewerkt in het kader van het doorlopende ontwikkelprogramma In Control. Daarbij hebben we ook gezocht naar handige dashboards en andere tools die het werk vergemakkelijken en naar meer houvast voor het gesprek. Waar hebben we het eigenlijk over als we met elkaar over dashboards spreken?

Wat brengen?

Suggesties: "Weet je wat handig zou zijn? ... "

Wat halen?

Mogelijkheden om het werk beter, leuker en/of eenvoudiger te maken.

Hoe?

Een kijkje achter de schermen van diverse nieuwe dashboards en een gesprek over wat wel en niet handig is bij het gebruik van dashboards. Drie nieuw ontwikkelde dashboards vormen de aanleiding voor het gesprek, namelijk:

  • een dashboard ontwikkeld voor Carmel om het klimaat in een klas te optimaliseren (energie, temperatuur, CO2) 
  • een dashboard ontwikkeld door Draaijer en Partners om te komen tot gedragen keuze bij het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan.
  • Pien in het onderwijs, software voor het maken van een IHP

Met wie?

Petra Heesterbeek

Petra heesterbeek

Afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed bij Gemeente 's-Hertogenbosch

Sander de Clerck

Sander de Clerck

Partner - Republiq

Alie Kok

Alie Kok

Senior Adviseur - Draaijer

Alphons Bakker

Alphons Bakker

Teamleider bedrijfsvoering - Het Hooghuis

Marga Moes

Marga Moes

Beleidsmedewerker Huisvesting & Facilities - Stichting Carmelcollege

Meer informatie