Algemeen
Informatie beschikbaar?
Informatie beschikbaar
Leverancier
Cleverstone
In gebruik sinds
2017
Huidige versie systeem
1.3
Doelgroep van het systeem
Type organisatie
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
Grootte portefeuille
meer dan 100 vastgoedobjecten
Aard van de gebruikers
Type huidige gebruikers
Overheid
Onderwijsinstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland
3
Aantal klanten Buitenland
0
Toepassingsgebied
Basis van systeem
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
Strategie en planning
prognose van maatschappelijke behoefte / vraag (bv. leerlingenprognose)
strategisch asset managementplan voor gehele portefeuille
meerjarige financiële prognose en risicoanalyse
meerjarige onderhoudsplanning
capaciteitsplanning eigen organisatie
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management
relatiemanagement (klanten, partners, leveranciers)
aanhuur en verhuur
aankoop en verkoop
exploitatiebegroting en -bewaking
(kostprijs dekkende) huurberekening
Ontwikkeling
projectmanagement (geld, tijd, informatie e.d.)
Beheer & services
management (gebouw)data en tekeningen
communicatie en klantcontacten\gegevens
huuradministratie
Toelichting op toepassingsgebied
Met een duidelijke focus op eindgebruikers van vastgoed.
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen
NEN ISO 55000 asset management
RgdBOEI inspectiemethodiek
NEN 2767 methodiek conditiemeting
BREEAM-NL meetinstrument integrale duurzaamheid
EPA-U systematiek voor Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw
Mogelijke koppelingen
CAD
BIM
GIS
Maps
SAP
BAG
Kostenbestanden(bouwkosten.nl etc.)
gebouwbeheersystemen
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst
nee
Mogelijke bidirectionele integraties
GIS (geografie)
ERP (bijv. SAP, Navision, Oracle, etc.)
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem
Windows
Lynux
OS
anders
Beschikbaar als
Webapplicatie
App voor tablet / smartphone
Installatiemodel
Webbase
Lokale installatie
Database
SQL
Taal handleidingen
Nederlands
Engels
Taal van het systeem
Nederlands
Engels
Demo versie
ja
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis
gebruikersgebonden
organisatiegebonden
Aard licentie koop / huur
huur
Kosten voor grote portefeuille - Basis versie
2388
Kosten voor grote portefeuille - uitgebreide versie
8383
Kosten Kleine portefeuille - basisversie
1188
Kosten kleine portefeuille - uitgebreide versie
5183
Minimale contractduur in jaren
1jaar
Opzegtermijn in jaren
0jaren
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier
tot 10 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder
2016
Producent systeem
DTT Multimedia
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract
telefonische helpdesk
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker
0
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker
0
Aanbevolen scholingsdagen beheerder
0
Deze vragenlijst is ingevuld door
Naam
Stephanie Bunt
Telefoon
06-25535759