Gesprek met Den Haag

 

Goede buurtvoorzieningen, gezondere schoolgebouwen, kansengelijkheid en klimaatneutraal in 2050. Dat zijn thema's waarop zowel lokale als landelijke partijen komende jaren meters willen maken. En dan is het fijn dat je van elkaar weet welke wetgeving eraan komt, wat je van elkaar kan en mag verwachten en hoe je elkaar vooruit kan helpen om maatschappelijke doelen te realiseren; zonder al te veel rompslomp en met oog voor ieders rol.

 

Vraag vanuit het Bouwstenen-netwerk was de praktijkervaring van het werkveld meer met beleidsmakers in Den Haag te delen, zodat we onze beperkte tijd en middelen effectiever en efficiënter kunnen inzetten. En, ook niet onbelangrijk, dat we het werk inhoudelijk leuker kunnen maken. Dat hebben we gedaan. We hebben gereageerd op verschillende internetconsultaties, hebben nieuwe contact gelegd, zijn aangeschoven bij allerlei landelijke tafels en hebben diverse initiatieven genomen om partijen bij elkaar te brengen. Dat deden we onder andere in het kader van het onderzoek met de Argumentenfabriek en ons ontwikkelwerk rond het Deltaplan Scholen, het Besluit Begroten en Verantwoorden en Van Beleid naar Uitvoering, samen met de markt. We hebben naar elkaar geluisterd, met elkaar meegedacht en samen met 20 andere organisaties een manifest voor goede en gezonde scholen uitgebracht. Tot zover 2022. Hoe verder?

Wat halen?

Zicht op wat er vanuit Europa en landelijk op ons af komt en wat we vanuit Den Haag kunnen verwachten als het om maatschappelijk vastgoed gaat. Waar kunnen we op voorsorteren?

Wat brengen?

Inlevingsvermogen en begrip voor ieders rol en mogelijkheden. Ideeën voor goede horizontale en verticale afstemming en samenwerking; wat kunnen we als sector zelf oppakken, waarmee kan het Rijk ons helpen en visa versa.

Hoe?

We beginnen met een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen vanuit Europa, het kabinet en de ministeries als het gaat om scholen en ander maatschappelijk vastgoed.

Daarna gaan we met elkaar het gesprek aan over zaken waarin we samen met het Rijk de uitvoering kunnen verbeteren, versnellen, vergemakkelijken en/of leuker kunnen maken.

Met wie?

We doen dat met: 

  • Selina Roskam, coördinerend beleidsmedewerker energietransitie utiliteitsbouw bij het ministerie van BZK
  • Henk Hoogland, afdelingsmanager vastgoed, parkeren en geodata bij de gemeente Almere
  • Stef Strik, coördinator energiebesparing bedrijven at Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Bram Pullen, programmamaker bij Bouwstenen (gespreksleider)
Selina Roskam
Henk Hoogland
Stef Strik
Bram Pullen

Meer informatie