Circulair bouwen en slopen

 

Het beleid in Nederland is er op gericht in 2050 volledig circulair te zijn. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat vanaf 2023 alleen nog maar circulair aanbesteden. Dat is ook de ambitie van diverse gemeenten, scholen en andere organisaties met maatschappelijk vastgoed. Dat is best nog wel een uitdaging. De gemeente Leiden is de eerste gemeente met circulair (bouw) beleid. Daar wordt komende jaren twee keer zoveel gebouwd als gesloopt. Waar haal je dan de materialen vandaan als je de milieu-impact van alle nieuwbouw wilt verlagen? Hoe sluit je de kringloop? 

 

De ambitie om circulair te bouwen roept meer veel vragen op. Hoe regel je het in? Hoe verwerk je het in inkoop- en/of aanbestedingscontracten? Hoe werkt het in de praktijk? Hoe kunnen materialen die gedemonteerd worden zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt? Wat leg je vast over kwaliteit, risico’s en veiligheid? Hoe verhoud het zich met het Bouwbesluit, aansprakelijkheid en NEN-normen?   

 

Het gebruik van secundaire materialen vraagt vaak extra inspanningen: meer arbeid, meer tijd en meer geld. Kortom mee gedoe. Het is dan verleidelijk om door te gaan op de vertrouwde weg. Maar dan realiseren we de beleidsdoelen natuurlijk niet. 

 

In 2022 stond dit punt op de agenda om uit te werken in het kader van beleid naar uitvoering, maar helaas is het er na de zomer vanaf gevallen. Niet getreurd, we duiken er alsnog in. In deze sessie en in die over transities.  

Wat halen?

Informatie en praktijkvoorbeelden rond circulair bouwen, slopen en aanbesteden.

Wat brengen?

Eigen kennis en ervaring

Hoe?

Michiel van de gemeente Leiden licht ons in over het Leids beleid en de praktijk. Deelnemers vullen aan met hun ervaring uit hun praktijk. Ook slopers en bouwers worden uitgenodigd aan deze sessie deel te nemen en hun input te leveren. Samen kijken we of er een haakje is om in 2023 op door te bouwen.

Met wie?

  • Michiel Bosch, Beleidsadviseur Circulaire bouw bij de gemeente Leiden
  • Bart van Rijn, adviseur vastgoed bij gemeente Horst aan den Maas (gespreksleider)
Michiel Bosch
Bart van Rijn

Meer informatie

  • Artikel: Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan (De circulaire bouweconomie, 24 oktober 2022)
  • Artikel: Circulair slopen in dynamische ruimtes (RPS, 10 februari 2022)
  • Artikel: Leiden start in 2022 met circulair sloopbeleid (Stadszaken.nl, 29 december 2021) (het beleid staat niet op hun gemeentewebsite)
  • Webpagina: Circulariteit (Bouwstenen-informatiepagina)