Cases Didam en meer

De uitspraak van de Hoge Raad eind 2021 over een zaak in Didam confronteert ons met de inhoud van een wet die al veel langer bestaat. Een wet die bedoeld is om iedereen een gelijke kans te bieden bij overheidstransacties. Je zou het kunnen zien als een wake up call om meer in lijn met de wet te handelen. Maar in de praktijk is het wel even lastig, vooral bij lopende zaken.  

 

Sinds het Didam-arrest druppelen steeds meer uitspraken binnen en ontstaan er de eerste kaders voor de vertaling van de uitspraak naar de praktijk. Zo hebben rechters helder gemaakt dat de wet ook geldt voor erfpacht- en grondtransacties en zijn uitvoerders en de raad op de vingers getikt of juist bevestigd in hun optreden. 

 

In 2022 hebben we al deze uitspraken gevolgd, op een rij gezet en in het juridische netwerk besproken hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Het resultaat hebben we verwerkt in de  Q&A (Questions and Answers). Toch zijn we ook nog zoekende en hebben nog niet op alle cases een antwoord.

Wat halen?

Antwoord op vragen en concrete cases.

Wat brengen?

Eigen cases

Hoe?

Iedereen kan ter plekke een concrete vraag of case inbrengen. Een team van ervaringsdeskundigen zit klaar om ze samen met u uit te werken. Al werkende weg komt vanzelf de lijn naar boven zoals die in de Q&A is uitgezet. Of niet natuurlijk, maar dan weten we ook wat de uitzonderingen op de regel kunnen zijn of dat de regel aangepast moet worden.

Met wie?

  • Deirdre Swiers en Peter de Haan, juristen bij Metafoor Vastgoed en Software
  • Trudy Spaans, advocaat bij TeekensKarstens advocaten
  • Saskia Schouten, programmamaker bij Bouwstenen (gespreksleider)
Deirdre Swiers
Peter de Haan
Trudy Spaans
Saskia Schouten

Meer informatie