Op deze pagina tref je openbare bronnen die handig kunnen zijn om de ontwikkelingen in buurten en wijken te monitoren. Aanvullingen worden op prijs gesteld (nieuws@bouwstenen.nl).

 

Leefbaarometer (Ministerie van BZK)

De Leefbaarometer geeft tweejaarlijks informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken in Nederland. Op basis van 100 (voornamelijk) objectieve indicatoren zoals kenmerken van de woonomgeving en CBS-gegevens, wordt daarbij een inschatting gemaakt van de leefbaarheidssituatie en -ontwikkeling. De Leefbaarometer bevat informatie vanaf 2002.

Meer informatie: www.leefbaarometer.nl

 

Waarstaatjegemeente.nl (VNG) 

Op de site vindt u cijfers over alle Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen in het sociaal domein. De 'dashboards' maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken op thema's, producten en monitors. De data zijn afkomstig uit verschillende bronnen, zoals gemeenten, burger- en ondernemerspeilingen, het CBS, COELO, DUO, GGD, Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Kiesraad, NOC*NSF, Logius, het RIVM en Veiligheid.nl. 

 Meer informatie: www.waarstaatjegemeente.nl

 

Weetmeer.nl (?)

Weetmeer vertaalt datasets van het CBS naar buurt- en wijkprofielen. Daarbij zijn ook gegevens van het Kadaster en het woningaanbod van huizenzoeker.nl verwerkt en wordt in beeld gebracht op welke voorzieningen (kinderopvang en scholen), winkels, bedrijven en bezienswaardigheden in de buurt zijn.

Meer informatie op: http://www.weetmeer.nl/buurt/