Vluchtelingenopvang (basis) 

Image
Vluchtelingen

De prognose voor het aantal benodigde plekken voor vluchtelingenopvang in Nederland op 1 januari 2024 ligt op 77.000. Dat zijn ca. 4,5 plekken per 1.000 inwoners. Naast de asielzoekers, is er ook opvang voor ontheemden (97.000) uit Oekraïne nodig. En als ook de dak- en thuislozen en spoedzoekers in de berekening worden meegenomen, gaat het om ongeveer 10 plekken per 1.000 inwoners. 

 

Al deze mensen hebben met spoed een tijdelijke slaapplek nodig met voorzieningen voor onderwijs, sport en (medische) zorg in de buurt. Die plekken zijn er nu niet voldoende. Verwacht wordt dat gemeenten, ook los van de Spreidingswet, hierin een structurele taak krijgen. Tot nog was die taak belegd bij het COA.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

Tijdens de jaarbijeenkomst in 2022 vroeg Rutger Groot Wassink, wethouder van Amsterdam, aandacht voor de vluchtelingenproblematiek. Zo is het begin 2023 op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed gekomen. We hebben onderzocht hoe de huisvesting van vluchtelingen meer structureel aan te pakken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een “ijzeren voorraad”. Dat is maatschappelijk beter en goedkoper dan het steeds weer op- en afschalen van de opvang, zoals nu. Ook hebben we tijdens diverse netwerkbijeenkomsten praktische kennis en ervaringen uitgewisseld en locaties bezocht.

Doel van de sessie

Kennis en ervaringen die we in 2023 hebben opgedaan breder delen en kijken wat we vanuit  het werkveld rond voorzieningen en vastgoed (huisvesting, zorg, onderwijs, sport) kunnen bijdragen. 

Wat halen?

Informatie en praktijkvoorbeelden over voorzieningen en vastgoed voor (kleinschalige) vluchtelingenopvang passend in de eigen gemeenschap en inspiratie voor de eigen rol daarbij. 

Wat brengen?

Eigen ervaring, inzichten en ideeën.

Hoe?

We nemen je meer in de reis die we afgelopen jaar in Bouwstenen-verband hebben afgelegd en de informatie en inspiratie die we daarbij hebben opgedaan. Vervolgens gaan we in gesprek met elkaar en de VNG over de rol van gemeenten als het om het eigen vastgoed gaat. Wat kunnen we bijdragen en wat geven we elkaar mee?

Met wie?

Marijke Elfadly

Marijke Elfadly - Gespreksleider

Adviseur - Bouwstenen voor Sociaal

Hans Poot

Hans Poot

tot voor kort gemeente Amsterdam

Ingrid Hoogstrate

Ingrid Hoogstrate

Directeur inclusieve samenleving VNG

   

Meer informatie

  • Notitie: Verkenning IJzeren voorraad (mei 2023)
  • Webinfo: vluchtelingenopvang

 

Image
Vluchtelingenopvang schema
© Bouwstenen voor Sociaal