Sprekers 2023

Op de Maatschappelijk Vastgoeddag spreken we met elkaar over zaken die van belang zijn om te weten, vooruit te komen en lekker mee aan de slag te gaan. Daarbij nodigen we ook ieder jaar een aantal speciale gasten uit. Vrienden van Bouwstenen die hun kennis, nieuwe inzichten en netwerk graag met je delen en actief zijn in Bouwstenen-verband. De eerste sprekers zij bekend. Het zijn (in volgorde van opkomst):

 

cahntal

Dagvoorzitter

Meer info volgt

   
Bram Pullen

Ingrid de Moel

Ingrid is directeur en gangmaker bij Bouwstenen. Ze draait al jaren mee en zal tijdens deze dag mede optreden als dagvoorzitter. Ook zal zij als directeur van Bouwstenen verslag doen van hetgeen het Bouwstenen-netwerk samen heeft opgepakt en opgeleverd. .

 
   
Bé Schollema

Aart Bontekoning

Aart is auteur van het boek: "Nieuwe generaties in vergrijsde organisaties". De inhoud van dit boek is in ons netwerk afgelopen jaar veelvuldig onderwerp van gesprek geweest, met name in het kader van ons traineeprogramma. Maar Aart heeft meer te vertellen dan wat in zijn boek valt te lezen. De grote verbouwing van Nederland; Van oud naar nieuw, met jong en oud. Laat je inspireren.  

   
Annet © Rijksoverheid

Annet Bertram 

Annet is DG van het Rijksvastgoedbedrijf. Zij pleit voor een integrale benadering van het vastgoed en sturen op (meerdere) waarde. We gaan tijdens het plenaire programma in gesprek met haar over hoe we dat samen met het Rijk organiseren.

 

   
Bart de Grunt

Bart de Grunt

Bart is Lid College van Bestuur Mijn Plein, het bevoegde gezag van 22 scholen voor katholiek, protestants christelijk en algemeen bijzonder primair onderwijs in Salland.

   
Barbara Joziasse

Barbara Joziasse

Barbara is voormalig ambassadeur en sinds 12 januari 2021 lid van het college van de Algemene Rekenkamer.

 

Zij reikt vandaag de prijs uit voor de gemeente die in haar jaarstukken het beste inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven voor maatschappelijk vastgoed. 

   
Mark Jongerius

Mark Jongerius

Senior adviseur onderwijshuisvesting en maatschappelijke voorzieningen bij gemeente Delft. Mark heeft dit jaar een rol gespeelt in het onderzoek naar hoe een natuurinclusieve en biodiverse school eruit moet zien. Vanuit de gemeente Delft gaf hij kaders voor het onderzoek en ontwerp. In een sessie licht hij deze kaders toe.

   
Diny Tubbing

Diny Tubbing

Diny is stadsecologe bij de gemeente Delft en nauw betrokken bij het natuurbeleid van de stad. Samen met haar hebben we een concrete case voor een natuurinclusieve school uitgewerkt. Daarover vertelt ze tijdens een sessie. 

   
Rob van der Westen

Rob van der Westen

Rob is beleidsadviseur huisvesting bij SPO Utrecht. Hij gaat op tijdens een van de sessies de uitdaging aan een ontwerp voor een natuurinclusieve school nog beter te maken.  

   
Jan Kuiper

Jan Kuiper

Jan is wethouder bij de gemeente Wijk bij Duurstede, hiervoor was hij onder andere wethouder bij de gemeente Nieuwegein en hij adviseert OR-organisaties met zijn eigen adviesbureau. Vandaag sluit hij aan bij de challenge voor betere scholen.

   
Hiltrud

Hiltrud Pötz

Hilturd is oprichter en architect van atelier Groenblauw. Ze heeft dit jaar voor ons een case in Delft onderzocht in het kader van het ontwikkelwerk Beleid naar Ruimte. Ze heeft een ontwerp gemaakt voor een natuurinclusieve, biodiverse en klimaatadaptieve school. Daarover vertelt ze meer tijdens een van de sessies.

   
Marc van Leent

Marc van Leent

Marc is ondernemer bij Bijzondere Plekken, conceptontwikkelaar en gangmaker in maatschappelijk vastgoed. Zijn motto is: geen bouwplan zonder ondernemingsplan. Hij heeft voor ons uitgerekend wat een school kost als het aan alle eisen voldoet.

   
Image
Peter de Haan

Peter de Haan

Als jurist bij Metafoor Software en Vastgoed krijgt Peter regelmatig vragen over het Didam arrest. Hij deelde zijn kennis in Bouwstenen-verband en geeft op 8 december ook antwoord op jouw vragen! 

   
Deirdre Swiers

Deirdre Swiers

Deirdre is teamleider en jurist bij Metafoor Software en Vastgoed en nauw betrokken bij ons juridisch netwerk. Ze beantwoord op 8 december al jouw vragen over het Didam-arrest.

   
Trudy Spaans

Trudy Spaans

Trudy is gespecialiseerd in onderwijsrecht en arbeidsrecht en werkt al 30 jaar voor het onderwijs in Nederland. Sinds 2021 is zij als advocaat verbonden aan TeekensKarstens advocaten.

   
Johan Smit

Johan Smit

Johan is principal consultant bij Helix Advies. Hij houdt zich bezig met het duurzaam in stand houden van vastgoed met passie voor het totale proces van asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Hij deelt zijn ervaring over de zorgplicht. 

   
Astrid Knegt Weber

Astrid Weber

Astrid is vastgoed beheerder bij gemeente Hellevoetsluis. Vandaag komt zij over haar ervaring met het toepassen van de zorgplicht binnen haar gemeente vertellen.

   
Michiel Bosch

Michiel Bosch

De gemeente Leiden was de eerste gemeente met circulair (bouw) beleid. Michiel was hier als beleidsadviseur circulaire bouw nauw bij betrokken en maakt met u de vertaling naar het werk rond maatschappelijk vastgoed. 

   
Bart van Rijn

Bart van Rijn

Bart is adviseur vastgoed bij gemeente Horst aan den Maas. Vandaag vertelt hij meer over hoe zijn gemeente circulair bouwen en slopen toepast.

   
Carli Hartgerink

Carli Hartgerink 

Carli is Regisseur Onderwijshuisvesting bij de Gemeente Amsterdam. 
Ze heeft ons dit jaar vooruit geholpen met hoe je scholen kunt opschalen en versnellen. Daarover komt ze tijdens een sessie vertellen.

   
 

 

Frank van Sloun

Frank is strategisch inkoopadviseur bij de gemeente Amsterdam.

 

 

   
Nihad Mesevic

Nihad Mesevic

Nihad is hoofd afdeling vastgoed en facilitair bedrijf van de gemeente Enschede. Vandaag vertelt hij over zijn ervaring met snel en goed aanbesteden binnen de gemeente.

   
Dennis Damink

Dennis Damink

Dennis is hoofd Vastgoedbedrijf bij de gemeente Tilburg.

   
Souhail

Souhail Chaghouani

De gemeente Utrecht is bezig met het vertalen van sociaal economische vraagstukken naar ruimte. Daarvoor heeft de gemeente een speciaal team opgericht. Souhail Chaghouani mag vorm en inhoud geven aan deze opdracht. Hij deelt tijdens een sessie de aanpak van de gemeente.

 

   
Image
Daphne de Vries

Daphne de Vries

De gemeente Zwolle hebben een speciale aanpak voor hoe je sociaal economische vraagstukken van de stad vertaalt naar de gebouwde omgeving. Daarover vertelt Daphne meer tijdens de sessie Organisatie van de Beleidsintegratie.

   
Duco Bannink

Duco Bannink

Als universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en auteur van 'Besturen zonder wij' betrokken geweest bij een netwerkbijeenkomst over vastgoedsturing. Op 8 december denkt hij mee over de organisatie van beleidsintegratie.

 

   
Wicher Schönau

Wicher Schönau

Wicher is partner en management consultant bij TG. Hij leidt het gesprek over beleidsintegratie en sturing op maatschappelijk vastgoed tijdens een van de sessies.

   
Selina Roskam

Selina Roskam

Selina is een enthousiaste netwerker, ondernemende ambtenaar en vrijwel altijd gericht op samenwerken. Ze werkt sinds 2021 bij het Ministerie van BZK als coördinerend beleidsmedewerker energietransitie en drijvende kracht achter allerlei nieuwe ontwikkelingen. Ze deelt die vandaag met ons.  

   
Henk Hoogland

Henk Hoogland

Henk is afdelingsmanager van Stadsbedrijf Almere. Hij zit voor ons aan de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving en heeft aan diverse ontwikkeltrajecten bijgedragen, waaronder rondom informatiemanagement en de doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie.

   
Stef Strik

Stef  Strik

Stef is coördinator energiebesparing bedrijven at Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

   
Chantal van Ravesteijn

Chantal van Ravesteijn

Chantal is projectcoördinator bij Heijmans en expert op het gebied van samenwerking. Ze verzorgt hier een workshop over.   

   
Cor Hazekamp

Cor Hazekamp

Cor verzorgt samen met Chantal een workshop over anders en beter aanbesteden.

   
Jan Hoolsema

Jan Hoolsema

Jan is stafmedewerker huisvesting bij Aloysius Stichting en vertelt vandaag meer over zijn ervaring met succesvol samenwerken.

   
Peter Zegers

Peter Zegers

Peter is projectleider bij Aloysius Stichting, hij haakt vandaag in op de vraag wat het met zich meebrengt om succesvol samen te werken.

   
Eke Schins

Eke Schins Derksen

Eke is sectorleider Rijk, onderwijs en gezondheidszorg bij Arcadis en een ervaren adviseur op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed.

   
Harry te Riele

Harry te Riele

Harry is expert maatschappelijke transities en adviseert overheden daarover. Sinds kort ook met aandacht voor het onderwijs. Hij verzorgt vandaag een workshop over transitie. 

   
Ingrid Rebel

Ingrid Rebel

Ingrid is directeur van het Dagelijks Bestaan. Ze heeft van haar fascinatie voor mensen in organisaties haar beroep gemaakt en mooie projecten gerealiseerd. Ze deelt haar opstelling als veranderaar tijdens een sessie over allerlei transities. 

   
Job Meuter

Job Meuter

Job is onderwijskundig leider Cluster Techniek aan Het VISTA college en motor achter het challenge based onderwijs daar. Hij deelt zijn opstelling als veranderaar, ook als het gaat om onderwijshuisvesting.  

   
Yvonne Janse

Yvonne Janse

Yvonne is senior adviseur bij Aestate waar ze verantwoordelijk is voor een breed scala aan projecten. Vandaag is zij gespreksleider bij de sessie over transitie.

   
Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart van Vugt

Rein-Aart is partner bij Deloitte en houdt zich daar bezig met het adviseren van organisaties op het gebied van onder andere planning en control, implementatie risicomanagement en beheersing grondexploitaties en projecten. Ook is hij lid van de Commissie BBV. In 2022 heeft hij met ons meegedacht over aanpassing van de BBV en Deltaplan Scholen. 

   
Tom van der Lelij

Tom van der Lelij

Tom is senior adviseur bij het Ministerie van BZK. Ook is hij aangesloten bij de commissie BBV. In 2022 heeft hij actief met ons meegedacht over SPUKS en Deltaplan Scholen. Vandaag gaat hij met u in gesprek tijdens de sessie over begroten en verantwoorden.

   
Joris Modderman

Joris Modderman

Joris is raadslid bij de gemeente Barendrecht. Hij zit samen met Paul Mooij en Antine van de Groep in de jury voor de beste gemeentebegroting 2023. Vandaag reiken we de prijs uit en licht Joris een en ander toe. 

 

   
Paul Mooij

Paul Mooij

Paul is strategisch financieel adviseur vastgoed bij de gemeente Amsterdam. Hij is dit jaar jurylid bij de verkiezing voor de beste gemeentebegroting. 

   
Robbert van Twisk

Robert van Twisk

Robbert is concerncontroller bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

   
Francesco veenstra

Francesco Veenstra

Als Rijksbouwmeester is Francesco voorzitter van College van Rijksadviseurs. Het college presenteerde eerder een toekomstvisie voor Nederland. Op 8 december kijken we met hem naar de agenda voor de toekomst als het om maatschappelijk vastgoed gaat. 

   
Groot Wassink

Wethouder Rutger Groot Wassink

Rutger is wethouder in Amsterdam. Hij gaat in gesprek met de Rijksbouwmeester tijdens het plenaire programma over de agenda van de toekomst en de rol van maatschappelijk vastgoed daarin. 

   
Freddy Weima

Freddy Weima

Freddy heeft voorheen gewerkt bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Justitie en is sinds april 2021 voorzitter bij de PO-raad. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO.