Rotterdam - Financieel sturenKPH en duurzaamheidsinvesteringen 

Veel gemeenten hebben in hun kostprijshuur (KPH) en in hun begroting geen rekening gehouden met investeringen voor vervanging of duurzame maatregelen. Dat betekent veel gedoe (ook politiek) rond huurprijzen en het regelen van vervangingsinvesteringen. Het is moeilijk te verkroppen waarom de centrale bibliotheek van Rotterdam bijvoorbeeld eerst maar € 38,-/m2 kostte en nu, na verbouwing, een vele malen hogere huur moet betalen. Een en ander heeft alles te maken met de afschrijvingsmethodiek die gemeenten hanteren en in hun kostprijs verwerken. Terwijl iedereen weet dat die  vervangingsinvesteringen er een keer aan komen en hier geld voor gereserveerd moet worden.

Wat hebben we in 2023 gedaan?

In 2023 hebben we een som gemaakt voor onderwijshuisvesting in het primair onderwijs. Wat kost kwaliteit tegenwoordig? De som faciliteert het gesprek over de uitgangspunten. Hoeveel ruimte krijgt ieder kind? Welke kwaliteit wil je realiseren? En, in dit kader relevant, wat kost zo'n school per jaar als je de investering over meerdere jaren uitsmeert. 

 

Ook zijn we in het Bouwstenen-netwerk financiële expert dieper ingegaan op de begrotingssystematiek die Rotterdam en Amsterdam hanteren voor duurzaamheids- en vervangingsinvesteringen. De stabiele kapitaallasten methode geeft meer rust op de gemeentebegroting en brengt meer lijn in de huurprijs.

Beide activiteiten blijken mooi bij elkaar aan te sluiten.  

Wat halen?

Inzicht in een methode waarin ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe (duurzaamheids) investeringen en een passende kostprijs(huur).

Wat brengen?

Eigen vragen, ervaringen en inzichten.

Hoe?

Via een korte inleiding wordt je meegenomen in de systematiek van de stabiele kapitaallasten. Daarna bespreken we aan de hand van ervaring in Rotterdam en Amsterdam welke stappen en besluiten nodig zijn om dit breder ingeregeld te krijgen.

Met wie?

Teun van der Meulen

Teun van der Meulen

Stadsontwikkeling - Gemeente Rotterdam

Jan Kappers

Jan Kappers

Teammanager Vastgoed a.i. Gemeente Houten 

Geen foto

Lucas Spijkerman

Adviseur control - Gemeente Rotterdam

Meer informatie