Image
Deltaplan Scholen

Vervolg Deltaplan scholen 

Er is al jaren veel te doen over de kwaliteit van schoolgebouwen. De onderwijsresultaten, het lerarentekort, de gezondheid van kinderen en de klimaatproblemen geven urgentie aan het vernieuwen van schoolgebouwen. Er ligt een gezamenlijke probleemanalyse op tafel (IBO).  De tekorten in de bekostiging zijn helder. Betrokkenen barsten van ambitie. En vrijwel overal in het land is ervaring opgedaan met integrale planning, andere manieren van aanbesteden en meer duurzame scholenbouw. Maar daarmee hebben we nog geen (snelle) oplossing voor de hele gebouwenvoorraad.

 

In 2022 hebben we een eerste opzet gemaakt voor het Deltaplan scholen, onderzoek gedaan, partijen bij elkaar gebracht, oplossingen verkend en alle nieuwe kennis en inzichten met iedereen gedeeld. 

Wat hebben we in 2023 gedaan?

In 2023 hebben we vervolg gegeven aan dit Deltaplan. We hebben een opzet gemaakt voor een som, als basis voor een gesprek over de uitgangspunten rond ruimte, kwaliteit en vastgoedexploitatie. Dat gesprek hebben we met elkaar gevoerd tijdens netwerkbijeenkomsten. We hebben scholen bezocht, gereageerd op het Wetsvoorstel onderwijshuisvesting en brieven naar kamerleden en schrijvers van verkiezingsprogramma’s gestuurd. En we zijn nog bezig een voorstel naar de (nieuwe) minister van onderwijs te formuleren. Die willen we 14 december presenteren.

Doel van de sessie

Een goed gesprek over zaken waar we krachten kunnen bundelen en samen goede en gezonde meters kunnen maken. 

Wat halen?

Informatie, context en breed zicht op de weg die we samen kunnen afleggen om scholen sneller gezond en duurzaam te maken.

Wat brengen?

Eigen ervaring, inzichten en ideeën..

Hoe?

Een goed gesprek met alle betrokkenen aan de hand van drie hoofdvragen.

Met wie?

Marloes Hekkenberg - Hassink

Marloes Hekkenberg - Hassink - Gespreksleider

Projectleider vastgoed, gemeente Houten

Roelie Bosch

Roelie Bosch

Wethouder Wethouder voor Jeugd, Onderwijs (PO/VO), Welzijn/Leefbaarheid, Wijkteams en Goud in Almere

Martje Erkelens

Martje Erkelens

Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Yannick Methorst

Yannick Methorst

Beleidsadviseur in team Inclusieve Samenleving - VNG

Meer informatie