Het vak; wat je moet weten en kunnen?Afbeelding juichende jongeren

Al sinds de oprichting van Bouwstenen weten we dat maatschappelijk vastgoed een vakgebied is dat specifieke kennis en vaardigheden vereist. Maar er bestaat (nog) geen opleiding voor. Je moet het in de praktijk leren. Een baan in het maatschappelijk vastgoed staat nog amper in het vizier van jong talent. In opleidingen wordt er weinig aandacht aan besteed. Jammer natuurlijk, want het is een prachtig vak en er is veel werk te doen. 

 

Bouwstenen ondersteunt sinds jaar en dag de professionalisering van het vak via professionele netwerken en ontwikkelprogramma’s. Ook maken we het vak en de vacatures zichtbaar voor iedereen. Sinds 2022 hebben we een traineeprogramma. 

Wat hebben we in 2023 gedaan? 

In 2023 gaan de eerste Bouwstenen-trainees hun tweede jaar in. In september 2023 is een tweede groep gestart. Het traineeprogramma helpt ons scherper te kijken en zoeken welke kennis en competenties voor het werken in het maatschappelijk vastgoed nodig zijn. Daarbij hebben we contact gelegd met opleidingen Vastgoedkunde om te kijken hoe maatschappelijk vastgoed beter in hun curriculum kan worden meegenomen en hoe we daar vanuit het werkveld aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges.

 

Trainee Mathilde heeft voor Fontys Hogeschool in Eindhoven een gastcollege gegeven over maatschappelijk vastgoed. Ook is ze voor Bouwstenen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de kennis en competenties die je nodig hebt om te werken in het maatschappelijk vastgoed. Met deze informatie kunnen we een curriculum ontwikkelen. 

 

Dat helpt ons vooruit! Voor het aanscherpen van het traineeprogramma en het ontwikkelen van (aanvullende) opleidingen; ook voor instromers. 

Wat halen?

Inzicht of je geschikt bent voor je vak en voldoende kennis en competenties hebt.

Wat brengen?

Aanvullingen of verbeteringen op het curriculum dat door Mathilde is ontwikkeld en waar we in 2024 op doorbouwen. 

Hoe?

Test jezelf aan de hand van het concept curriculum dat Mathilde zal presenteren. Daarna gaan we in gesprek over (aanvullende) kennis en competenties die we voor de grote opgave nodig hebben.

Met wie?

Mathilde

Mathilde Snijders

Junior Assetmanager bij gemeente Utrecht en trainee bij Bouwstenen

Saskia

Saskia Schouten - Gespreksleider

Talent- en programmamanager Bouwstenen

Willem Raaijmakers

Willem Raaijmakers

Docent Maatschappelijk Vastgoed

Meer informatie