Image
Stadswinkel Tilburg

Circulair (ver) bouwen 

Over de circulaire economie valt veel te vertellen en de principes zijn helder, maar het beleid is nog in ontwikkeling en de praktijk nog volop in beweging. Scholen, gemeenten en bedrijven zoeken houvast en naar mogelijkheden het onderwerp in de praktijk vorm te geven. Er zijn pilots, (aanzetten voor) beleid, meetmethodes en voorbeelden waar gewerkt wordt met langere levensduur en restwaarden.   

Wat hebben we in 2023 gedaan? 

In 2023 hebben we het onderwerp in diverse Bouwstenen-netwerken verkend. Waar stuur je op? Wat kan er al? Wat werkt (niet)?
Wat weten we al? Wat nog niet? Wat kunnen we  leren van pilots en/of wat anderen al in praktijk hebben gebracht? Ook zijn we met een groep mensen naar Aken geweest en hebben daar inspiratie opgedaan. We krijgen zo langzamerhand een beter overzicht van de mogelijkheden.

Doel van de sessie

Kennis over circulair (ver)bouwen bijeenbrengen en verder uitbouwen, zodat we op elkaars schouders kunnen gaan staan.

Wat halen?Gebouw Aken

Overzicht van de mogelijkheden en praktisch houvast.

Wat brengen?

Eigen kennis, ervaring, inzichten en tools.

Hoe?

Door het gezamenlijk afpellen van de onderwerpen aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en een aanzet voor een beslisboom.

Met wie?

Geen foto

Bart Maas

Gemeente Amsterdam

Jaco de Wildt

Jaco de Wildt

Sectormanager onderwijs - bbn

   

Meer informatie