Beter aanbesteden

 

Om scholen, sportaccommodaties en ander maatschappelijk vastgoed snel gezond en duurzaam te maken, moet enorm veel werk worden verzet. Daarbij valt aan de vraagkant ook nog wel wat te doen, begrijpen we uit diverse gesprekken binnen het Bouwstenen-netwerk. De publieke sector staat, met haar manier van aanbesteden en beperkte budgetten, niet automatisch vooraan in de rij bij aannemers. Daarbij zijn mensen van de inkoopafdeling en de vastgoedafdeling niet altijd goed op elkaar afgestemd waardoor je soms al bij de start met één nul achter staat.

 

In 2022 hebben we samen met partners gekeken hoe we beter en sneller kunnen aanbesteden. Tijdens deze bijeenkomst staat de Amsterdamse aanbestedingsprocedure voor nieuwe scholen centraal, maar bespreken we ook de ervaring met andere aanbestedingsprocedures. Wat kunnen we leren van elkaar?

Wat halen?

Inzicht in de mogelijkheden snel aan te besteden, en zo mogelijk op te schalen.

Wat brengen?

Eigen ervaring

Hoe?

Over de Amsterdamse aanbestedingsprocedure hebben we al veel gedeeld. Vandaag doen de direct betrokkenen uit Amsterdam dat nog een keer op hoofdlijnen (principes) en delen ze de laatste nieuwtjes (onder andere wie de opdracht heeft gekregen). Daarna bespreken we welke (nieuwe) manieren van aanbesteden als voorbeeld kunnen dienen voor anderen en verdere uitwerking verdienen. Wat kunnen we daarvoor in 2023 en verder samen oppakken?

Met wie?

 • Carli Hartgerink, Regisseur Onderwijshuisvesting bij de gemeente Amsterdam
 • Frank van Sloun, strategisch inkoopadviseur bij de gemeente Amsterdam
 • Nihad Mesevic, hoofd afdeling vastgoed en facilitair bedrijf gemeente Enschede
 • Dennis Damink, hoofd vastgoedbedrijf gemeente Tilburg (gespreksleider)
Carli Hartgerink
Nihad Mesevic
Dennis Damink

Meer informatie

 • Website: Innovatiepartnerschap Amsterdam
  • Bericht: De elementaire school wint aanbesteding Amersterdam
 • Bericht: Amsterdam gaat anders aanbesteden (Bouwstenen, 6 december 2021)
 • Bericht: Razendsnel aanbesteed (Bouwstenen, 3 oktober 2022)
 • Webinfo over aanpak in:
 • Bouwstenen-bijeenkomsten in 2022:
  • Impressie: Opschalen en snel aanbesteden (14 oktober 2022) 
  • Impressie: Innovatiepartnerschap in Amsterdam (12 mei 2022)
  • Impressie: Duurzaam bouwen in een Bouwteam (6 april 2022) 
  • Impressie: Ervaring met uitbesteding (1 april 2022)
 • Ontwikkelwerk: Van beleid naar uitvoering
 • Kijktips van Frank (in deze volgorde):
  • Interview met Elon Musk (rond 4.30 belangrijke passage)
  • Waarom zoveel mensen Harley Davidson motoren rijden
  • De verklaring waarom Harley Davidson aan de rand van faillissement verkeert (en dat al jaren...)