We pleiten al enige tijd voor het openbaar maken van het feitelijk energiegebruik van maatschappelijke accommodaties. Zie in dit verband onze bijdrage aan de ‘Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ (mei 2019) en bladzijde 14 van In Control (december 2019), waarin ook bestuurders deze wens verwoorden.

 

Aan de hand van het feitelijk energiegebruik van gebouwen, uitgedrukt in kWh/m2/jaar kan steeds worden nagegaan wat het feitelijk resultaat is van een nieuw pakket aan investeringen. Via benchmarks kan vervolgens worden bezien hoe het gebruik zich verhoudt tot die van andere gebouwen met dezelfde functie. En op basis van ketenverantwoordelijkheid (in plaats van split incentives) kunnen gebouweigenaren en hun gebruikers afspraken maken over de te treffen maatregelen die de één gebouwgebonden en de ander gebruiksgebonden kan nemen. Samen kunnen ook ze zoeken naar de meest kosten-effectieve maatregelen. Afspraken hierover kunnen via de huur- of gebruikscontracten worden verrekend. Verder leidt sturen op feitelijk energiegebruik tot minder administratieve lasten, meer samenwerking en meer innovatie. Wie wil dat nu niet?

 

Ook andere dan publieke vastgoedeigenaren, beleggers, banken en adviesbureaus verbonden aan de Dutch Green Building Council (DGBC), hebben de overheid verzocht te normeren op basis van het werkelijk energieverbruik en niet op basis van labels. 

 

Graag willen we hier vaart in maken. We kennen een paar mooie initiatieven die in de buurt komen, maar voor veel gemeenten, scholen en andere maatschappelijk vastgoedpartijen is het een brug te ver om zelf zoiets te ontwikkelen. Ze hebben daar de tijd en expertise niet voor. Hoe krijgen we dit beter aan de praat; voor alle utilitieitsgebouwen, te beginnen bij het maatschappelijk vastgoed?  

Wat halen?

Informatie over initiatieven op dit gebied, goede voorbeelden in den lande.

Wat brengen?

Slimme oplossingen en voorstellen voor (proef) projecten voor het openbaar maken van het energiegebruik van publiek gefinancierd vastgoed en opschaling van lopende initiatieven. 

Programma: Briljant

Tijdens dit programma pitchen en bespreken we diverse oplossingen om te komen tot meer sturing op het feitelijk energiegebruik en de mogelijkheid van gebruikers, burgers en bedrijven om mee te kijken en te helpen. Heeft u een goed voorstel hiervoor dan kunt u die ook pitchen? Meld u dan hier aan.

Met wie?

Renée Heeren Fridse Mobach Ingrid de Moel

Live vanuit de studio:

  • Renée Heeren, directeur Geo- en Vastgoedinformatie en Advies, Kadaster
  • Fridse Mobach, bestuurder Stichting Carmelcollege
  • Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen (Gespreksleider)

 

Martijn Voorham Marco Witschge Jaap van Nunen Marianne de Widt

Online: 

  • Martijn Voorham, Rijksvastgoedbedrijf
  • Marco Witschge, Platform Duurzame Huisvesting
  • Jaap van Nunen, gemeente Utrecht
  • Marianne de Widt, gemeente Arnhem

Hoe laat?

12.00 -13.00 uur 

Meer informatie