Samen aan de slag met Integrale Kindcentra (IKC’s) en multifunctionele gebouwen (MFA’s) is één van de punten uit de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2020.

 

Afgelopen jaren hebben we veel informatie over MFA’s en IKC’s op onze website verzameld en diverse publicaties over het onderwerp gemaakt. Dit jaar hebben we:

  • diverse onderzoeken op dit gebied gerecenseerd
  • ons verdiept in de juridische eigendomsconstructies
  • diverse MFA’s (online) bezocht en gesproken 

Een en ander heeft geresulteerd in een publicatie over ‘Vastgoedinvesteringen met IMPACT’ en twee artikelen in het blad Schoolfacilities (september en december 2020).

Wat halen?

Ervaringen en tips rond de vormgeving van MFA's en IKC's.

Wat brengen?

Eigen ervaringen en tips

Programma: Onder Een Dak

Diverse maatschappelijke functies hangen nauw met elkaar samen. Is het samenwonen in een IKC of MFA dan misschien niet gewoon de oplossing? In dit programma Onder 1 Dak verkennen we de voor- en nadelen van verschillende juridische constructies waaronder dit kan.

Met wie?

   
Peter Meijboom Gerard van Leeuwen Marc van Leent Eddy Everhard Lucienne Hordijk    
  • Peter Meijboom, Innoord
  • Gerard van Leeuwen, beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting, gemeente Veenendaal
  • Marc van Leent, Bijzondere Plekken
  • Eddy Everhard, Beleidsmedewerker Facilitatire Zaken, Stichting Klasse
  • Lucienne Hordijk

Hoe Laat?

13.00 - 14.00 uur

Meer informatie