In 2019 hebben we in Bouwstenen-verband een publicatie gemaakt over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk. Daarin staan vier inspirerende voorbeelden beschreven en worden de hobbels benoemd die genomen moeten worden om strategie en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. 

 

Dit jaar hebben we daarop doorgebouwd in gesprekken met de netwerken vastgoedsturing en onderhoudsmanagement. Vraag was steeds: hoe komen strategie en uitvoering nader tot elkaar?

Wat halen?

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk van gemeenten en onderwijs.

Wat brengen? 

Eigen inspiratie en praktijkervaring.

Programma: Eigen huis en tuin

Tijdens dit programma maken we kennis met mensen uit de maatschappelijke vastgoedpraktijk die met hun vastgoed de verduurzamingsopgave realiseren; elk op hun eigen manier. Aan de orde komen voorbeelden van zelf doen, uitbesteden en samen doen. Vervolgens gaan we in gesprek wat de keuze voor de een of andere vorm vraagt van de eigen organisatie vraagt. Hoe organiseren we duurzaam onderhoud van eigen huis en tuin?

Met wie?

Jan Bon Anne Beukens Gerard Jongenelen Thomas Nobel Jan Kappers 
  • Jan Bon, Hoofd technisch beheer en realisatie, gemeente Den Haag 
  • Anne Beukens, Senior adviseur vastgoed, gemeente Leeuwarden
  • Gerard Jongenelen, huisvesting & facilitaire zaken, Onderwijsgroep Amstelland
  • Thomas Nobel, TwynstraGudde
  • Jan Kappers, Hoofd vastgoedbeheer, gemeente Utrecht (gespreksleider)

Hoe laat?

11.00 - 12.00 uur

Meer informatie

Op de kennismarkt treft u meer informatie over het voorbeeld van Leeuwarden.

Zie ook