Wat niet op de samenwerkingsagenda van Bouwstenen stond, maar dit jaar wel veel tijd en hoofdbrekens heeft gekost is de corona. En tijdens elke netwerkbijeenkomst ging het er over.

 

In dit kader hebben we:

 • een informatiepagina over corona gemaakt met daarop verwijzingen, voorbeelden en andere documenten uit de praktijk van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed;
 • kennis en ervaring gedeeld in diverse netwerken, waaronder onderwijs en zorg en een pop-up groep over ventilatie;
 • diverse berichten gemaakt en verspreid, waaronder over de achtbaan van corona in het onderwijs, tips voor ventilatie, uitstel of kwijtschelden huur, de gevolgen van corona voor zorgvastgoed en ander gebruik van ruimte door corona;
 • meegetekend mat het Manifest Doorbouwen in Nederland in tijden van corona
 • het ‘Landelijke coördinatieteam ventilatie op scholen’ voorgesteld de scoop te verbreden naar alle maatschappelijke voorzieningen (wilde ze niet);
 • ons, samen met anderen, ingezet voor betere informatie voor en compensatie vanuit het Rijk voor vergeten groepen, waaronder buurthuizen;
 • op allerlei manieren het belang van maatschappelijke voorzieningen in tijden van corona voor het voetlicht gebracht.

Wat halen?

Zicht op hetgeen speelt rond corona (ventilatie en andere vastgoed-relevante zaken).

Wat brengen?

Suggesties en ideeën om op dit gebied meer van elkaar te leren en waar handig samen op te trekken.

Programma: Je zal het maar hebben

Tijdens dit programma spreken we met mensen uit de maatschappelijk vastgoedpraktijk over mogelijke vervolgacties. Welke nieuwe inzicht hebben ze door corona gekregen als het gaat om ventilatie en de inrichting van (school) gebouwen.

 • Hoe groot is het probleem; ook bij andere gebouwen dan scholen?
 • Hoe kunnen we het aanpakken?
 • En waarop moeten we nog studeren?

Met wie?

 
Marcel Slijkhuis Michel van den Berg Sonja Pool Rienk Buter Martin Timmermans
 • Marcel Slijkhuis, gemeente Groningen
 • Michel van den Berg, gemeente Groningen
 • Sonja Pool, projectleider nieuwbouw en renovatie, De Haagse Scholen
 • Rienk Buter, directeur wonen, Kwintes
 • Martin Timmermans, gemeente 's Hertogenbosch (gespreksleider)

Hoe laat?

10.00 - 11.00 uur

Meer informatie