Samen aan de slag met integrale plannen is één van de punten uit de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2020. Een integraal plan voor onderwijshuisvesting is zo’n plan. Binnenkort wordt zo'n plan verplicht. Daarbij gaat een speciale commissie kijken of het plan wel duurzaam genoeg is, lezen we in de routekaart voor de verduurzaming van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs.  

 

Dat is wat ons betreft niet nodig, want scholen en gemeenten willen zelf ook graag aan de slag met het moderniseren van de onderwijshuisvesting. Waar vooral behoefte aan is, is aan geld en goede voorbeelden. 

 

Geld hebben we niet, maar we hebben wel naar goede voorbeeld IHP's gezocht. Op onze website hebben we allereerst de meest recente IHP's verzameld. Aestate heeft ze vergeleken op basis van een wetenschappelijk onderbouwde analysemethode. Daar zijn drie parteltjes uitgekomen waar we een voorbeeld aan kunnen nenmen. Het zijn de IHP's van:

 • Rotterdam; zeer compleet
 • Vlaardingen; goed gestructureerd
 • Lansingerland; ook risico's in beeld.

Paralel hieraan hebben we twee beleidsrijke IHP's bekeken, besproken en in beeld gebracht; die van:

 • Enschede; energietransitie
 • Groningen; vermindering tweedeling in de maatschappij.

Wat halen?

Voorbeelden en aandachtspunten voor het opstellen van een IHP.

Wat brengen?

Nog meer goede voorbeelden en IHP's met maatschappelijke meerwaarde.

Programma: Wie van de drie

Tijdens dit programma worden de conclusies en aandachtpunten uit het onderzoek van Aestate gepresenteerd en besproken; inclusief de 3 goede voorbeelden. Vervolgens duiken we dieper in op beleidsrijke IHP zoals die van Groningen. 

Met wie?

Carine Bloemhoff Diede Vogelzang Harold Boersma Wally van der Vlugt Herma Korfage Emma Heinhuis

 

 • Emma Heinhuis, Bouwstenen (gespreksleider)

 

Betrokkenen bij IHP Groningen:

 • Carine Bloemhoff, wethouder onderwijs in de gemeente Groningen
 • Diede Vogelzang, beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed, gemeente Groningen
 • Harold Boersma, portefeuillemanager onderwijshuisvesting, gemeente Groningen
 • Wally van der Vlugt, directeur Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers
 • Herma Korfage, bestuurder Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Hoe laat?

10.00 - 11.00 uur

Meer informatie