Vluchtelingen - Vervolg

Er zijn met spoed extra opvangplekken voor vluchtelingen nodig en ook plekken waar mensen die asiel hebben gekregen tijdelijk kunnen wonen (tussenvoorzieningen). Daar horen ook voorzieningen voor onderwijs, sport en (medische) zorg in de buurt bij. Die plekken zijn er nu niet voldoende.

 

Gemeenten staan aan de lat om voor die plekken en voorzieningen te zorgen. Zij kunnen daarvoor een eigen vastgoedportefeuille opbouwen. Dat biedt maatschappelijk en bestuurlijk meer rust en is goedkoper dan het steeds weer op- en afschalen van de voorzieningen. Ook kan een beroep worden gedaan op bestaande en nieuwe partners met een (maatschappelijk) vastgoedportefeuille.

 

Het Rijk streeft met de Spreidingswet naar een evenredige verdeling van vluchtelingen over het land en meer flexibiliteit in opvangplekken. Volgens burgemeester Van Rooij van Meijerijstad wordt de druk op gemeenten om op dit gebied in actie te komen, steeds groter.   

Wat hebben we in 2023 gedaan? 

Image
Vluchteling knipsel

In 2023 hebben we de rol verkend die gemeenten vanuit voorzieningen en vastgoed kunnen spelen bij de opvang van vluchtelingen. We delen de inzichten daaruit tijdens de ochtendsessie en
nemen belangrijke inzichten hieruit mee naar de middag.

Doel van de sessie

Doel van deze sessie is inspiratie voor 2024 op te doen en om drie punten te scoren waar we ons in 2024 op gaan richten.

Wat halen?

Inspiratie voor de eigen en de gezamenlijke agenda .

Wat brengen?

Eigen ervaring, inzichten en voorstellen. 

Hoe?

Een inspirerende en interactieve sessie waarbij vanuit meerder perspectieven en rollen agenda’s worden verbonden. .

Met wie?

Kees van Rooij

Kees van Rooij

Deze burgermeester van Meierijstad maakt zich hard voor goede opvang van vluchtelingen en is actief in de Tijdelijke Commissie Asiel & Migratie van de VNG..

Lisette van der Swaluw

Lisette van der Swaluw

Lisette, projectleider vluchtelingenopvang Meierijstad, is de rechterhand van haar burgemeester als het om vluchtelingenopvang gaat. 

Marijke Elfadly

Marijke Elfadly

Marijke beschrijft zichzelf als 'parttime met pensioen', maar daar hebben we weinig van gemerkt afgelopen jaar. Ze zet haar jarenlange ervaring in het maatschappelijk vastgoed vol in voor vraagstukken op het gebied van vluchtelingenopvang.

Sjaak Keuvelaar

Sjaak Keuvelaar

Programmamanager en strateeg COA 

Meer informatie

  • Notitie: Verkenning IJzeren voorraad (mei 2023)
  • Webinfo: Vluchtelingenopvang
  • Agenda: Innovatie-agenda 2023 - 2025 Centraal Orgaan Asielzoekers (COA oktober 2023)
Image
Vluchtelingenopvang schema
©Bouwstenen voor Sociaal